Projektitöö tulemusena on valminud küsimustik, millega vaadelda, hinnata teadmisi, uskumusi kultuuridevahelises kompetentsis sotsiaaltööd õppida tahtvatel noortel ja ka juba sotsiaaltööd õppivatel nooretel.
Küsimustiku leiad siit

MTÜ Inimeselt Inimesele liikmed on seotud intellektipuudega noorte arendus-ja õppetööga, seetõttu tekkis mõte ka selle projekti raames teha õppematerjalid, mis oleksid sissejuhatavad multikultuursuse teemasse. Antud õppematerjalid sobivad ka lasteaialaste ja algkoolis õppivate laste multikultuursuse teemat puudutavatesse tundidesse.

Maad ja rahvad

Õppematerjal annab võimaluse õpetajal ja õpilastele vestelda teemadel, mida lapsed näevad erinevatel piltidel- maailm, maailmajaod ning riigid, rahvused, rahvariided, erinevates maades räägitavad keeled, ajavööndid ja aastaajad.
MAAD JA RAHVAD

Loomad ja hääled

Õppematerjali põhjal on õpetajal, juhendajal võimalus tutvustada kuidas erinevates keeltes teevad loomad hääli ning lastel on võimalus proovida teha erinevates keeltes loomade hääli.
Õppematerjali saab kasutada ka mänguna. Kui klassis, rühmas on erinevatest kodustest keelekeskkondadest lapsed, siis nad saavad tutvustada kuidas erinevates keeltes loomad hääli teevad.
LOOMAD JA HÄÄLED

Laulud ja rahvad

Õppematerjal annab võimaluse kuulata erinevaid rütme, erinevaid keeli. Õpetajal on võimalus õpilastega vestelda teemadel rahvamuusika, erinevad rütmid, temperament.
LAULUD JA RAHVAD

en.gif
at.gif
be.gif
de.gif
ee.gif
gr.gif
fi.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License