Good Practices

1.Ερωτηματολόγιο: InCoso (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ)
Intercultural Competence for employees in the social care field
(Διαπολιτισμική ικανότητα για υπαλλήλους στον τομέα κοινωνικής φροντίδας)

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ

Μεταβλητές υποβάθρου:

1.1 Κώδικες χώρας
Αυστρία 01
Βέλγιο 02
Εσθονία 03
Φινλανδία 04
Γερμανία 05
Ελλάδα 06
Ουαλία 07

1.2. Φύλο
 Αρσενικό  Θηλυκό

1.3. Ηλικία
 18-29  30-39  40-49  50-59  60+

1.4. Τα χρόνια πείρας στην εργασία κοινωνικής φροντίδας
 λιγότερο από ένα  1-2 3-5 6-10 11-15 15+

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον εναγόμενο:

1.5. Υπηκοότητα

1.6. Η μητρική μου γλώσσα είναι

1.7. Μιλάτε άλλες γλώσσες εκτός από τη μητρική γλώσσα σας;

 Ναι  Όχι Εάν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε:_

1.8. Υψηλότερα προσόντα αποκτηθέντα

1.9. Επάγγελμα

Παρακαλώ προσθέστε:

1.10 Εκπαιδευτικό ίδρυμα

1.11 Πρόγραμμα / Σπουδές

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τις απαντήσεις σε αυτήν την έρευνα. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε να μην παρέχετε οποιεςδήποτε από τις ζητούμενες λεπτομέρειες:

1.12. Πώς θα περιγράφατε την εθνικότητά σας;

To be added by partners if wanted:
1.13. Πώς θα περιγράφατε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, ενδεχομένως;

ΜΕΡΟΣ II:

2.1 Ποιες γνώση, αξίες και δεξιότητες νομίζετε ότι είναι απαραίτητες για να εργαστείτε επαρκώς με άτομα από άλλους πολιτισμούς;

2.2 Παρακαλώ δείξτε με ένα «Χ» στα κατάλληλα τετράγωνα, ποιους τύπους καταρτίσεων έχετε αναλάβει και η εκτίμησή σας της αποτελεσματικότητάς τους από την άποψη της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητάς σας.

Προγράμματα Μη διαθέσιμος Μη αποτε-λεσματικός Κάπως απο-τελεσματικός Πολύ αποτε-λεσματικός
Πρόσβαση σε υλικά σχετικά με πολιτισμό- (βιβλία, βίντεο, κ.λπ….)
Γεγονότα κατάρτισης σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα, ή κάποια πτυχή της
Γεγονότα κατάρτισης σε άλλα θέματα που περιλαμβάνουν ζητήματα διαπολιτισμικής ικανότητας
Επίβλεψη ομάδας / σεμινάρια που περιλαμβάνουν πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
Μεμονωμένη επίβλεψη που περιλαμβάνει πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
2.3 Παρακαλώ περιγράψτε την κατάρτιση στη διαπολιτισμική ικανότητα που έχετε βρεί χρήσιμη και δίνετε τους λόγους σας.
2.4 Τι νομίζετε ότι απαιτείται για να βελτιώσει την κατάρτιση διαπολιτισμικής ικανότητας;

2.Ερωτηματολόγιο: InCoso (ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)
Intercultural Competence for employees in the social care field
(Διαπολιτισμική ικανότητα για υπαλλήλους στον τομέα κοινωνικής φροντίδας)

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ

Μεταβλητές υποβάθρου:

1.1 Κώδικες χώρας
Αυστρία 01
Βέλγιο 02
Εσθονία 03
Φινλανδία 04
Γερμανία 05
Ελλάδα 06
Ουαλία 07

1.2. Φύλο
 Αρσενικό  Θηλυκό

1.3. Ηλικία
 18-29  30-39  40-49  50-59  60+

1.4. Τα χρόνια πείρας στην εργασία κοινωνικής φροντίδας
 λιγότερο από ένα  1-2 3-5 6-10 11-15 15+

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον εναγόμενο:

1.5. Υπηκοότητα

1.6. Η μητρική μου γλώσσα είναι

1.7. Μιλάτε άλλες γλώσσες εκτός από τη μητρική γλώσσα σας;

 Ναι  Όχι Εάν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε:_

1.8. Υψηλότερα προσόντα αποκτηθέντα

1.9. Επάγγελμα

Παρακαλώ προσθέστε:

1.10 Τρέχουσα οργάνωση

1.11 Επάγγελμα

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τις απαντήσεις σε αυτήν την έρευνα. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε να μην παρέχετε οποιεςδήποτε από τις ζητούμενες λεπτομέρειες:

1.12. Πώς θα περιγράφατε την εθνικότητά σας;

To be added by partners if wanted:
1.13. Πώς θα περιγράφατε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, ενδεχομένως;

ΜΕΡΟΣ II:

2.1 Ποιες γνώση, αξίες και δεξιότητες νομίζετε ότι είναι απαραίτητες για να εργαστείτε επαρκώς με άτομα από άλλους πολιτισμούς;
2.2 Παρακαλώ δείξτε με ένα «Χ» στα κατάλληλα τετράγωνα, ποιους τύπους καταρτίσεων έχετε αναλάβει και η εκτίμησή σας της αποτελεσματικότητάς τους από την άποψη της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητάς σας.
Προγράμματα Μη διαθέσιμος Μη αποτε-λεσματικός Κάπως απο-τελεσματικός Πολύ αποτε-λεσματικός
Πρόσβαση σε υλικά σχετικά με πολιτισμό- (βιβλία, βίντεο, κ.λπ….)
Γεγονότα κατάρτισης σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα, ή κάποια πτυχή της
Γεγονότα κατάρτισης σε άλλα θέματα που περιλαμβάνουν ζητήματα διαπολιτισμικής ικανότητας
Επίβλεψη ομάδας / σεμινάρια που περιλαμβάνουν πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
Μεμονωμένη επίβλεψη που περιλαμβάνει πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
2.3 Παρακαλώ περιγράψτε την κατάρτιση στη διαπολιτισμική ικανότητα που έχετε βρεί χρήσιμη και δίνετε τους λόγους σας.
2.4 Τι νομίζετε ότι απαιτείται για να βελτιώσει την κατάρτιση διαπολιτισμικής ικανότητας;

3.Ερωτηματολόγιο: InCoso ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ)
Intercultural Competence for employees in the social care field
(Διαπολιτισμική ικανότητα για υπαλλήλους στον τομέα κοινωνικής φροντίδας)

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ

Μεταβλητές υποβάθρου:

1.1 Κώδικες χώρας
Αυστρία 01
Βέλγιο 02
Εσθονία 03
Φινλανδία 04
Γερμανία 05
Ελλάδα 06
Ουαλία 07

1.2. Φύλο
 Αρσενικό  Θηλυκό

1.3. Ηλικία
 18-29  30-39  40-49  50-59  60+

1.4. Τα χρόνια πείρας στην εργασία κοινωνικής φροντίδας
 λιγότερο από ένα  1-2 3-5 6-10 11-15 15+

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον εναγόμενο:

1.5. Υπηκοότητα

1.6. Η μητρική μου γλώσσα είναι

1.7. Μιλάτε άλλες γλώσσες εκτός από τη μητρική γλώσσα σας;

 Ναι  Όχι Εάν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε:_

1.8. Υψηλότερα προσόντα αποκτηθέντα

1.9. Επάγγελμα

Παρακαλώ προσθέστε:

1.10 Εκπαιδευτικό ίδρυμα

1.11 Πρόγραμμα / Σπουδές

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τις απαντήσεις σε αυτήν την έρευνα. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε να μην παρέχετε οποιεςδήποτε από τις ζητούμενες λεπτομέρειες:

1.12. Πώς θα περιγράφατε την εθνικότητά σας;

To be added by partners if wanted:
1.13. Πώς θα περιγράφατε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, ενδεχομένως;

ΜΕΡΟΣ II: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ / Παραδείγματα

Σενάριο: Aisha είναι 17 χρονών. Έχει εγκαταλείψει πρόσφατα το σχολείο και έχει υποβάλει αίτηση για μια εργασία ως ρεσεψιονίστ. Γυρίζει σπίτι από μια συνέντευξη και αισθάνεται ότι δεν της προσφέρθηκε η εργασία λόγω του γεγονότος ότι φορά το φερεντζέ. Της είπανε ότι μπορεί να φοβίζει τους πελάτες. Ο διευθυντής είπε επίσης ότι θα προτιμούσε το προσωπικό του να φορέσει σύγχρονα ρούχα.

Εάν είσαστε κοινωνικός λειτουργός σε αυτήν την περίπτωση:

2.1.1 Ποιο είναι το κύριο ζήτημα εδώ κατά την άποψή σας;

2.1.2 Πώς θα αισθανόσαστε για την περίπτωση;

2.1.3 Πώς θα της απαντούσατε;

2.1.4 Ποια γνώση θα σας βοηθούσε να χειρίζετε την περίπτωση;

2.1.5 Μπορείτε να ονομάσετε μια οργάνωση που θα μπορούσε να σας προσφέρει συμβουλές για πολιτιστικά ζητήματα εάν μια τέτοια περίπτωση προέκυψε;

ΜΕΡΟΣ III:

3.1 Ποιες γνώση, αξίες και δεξιότητες νομίζετε ότι είναι απαραίτητες για να εργαστείτε επαρκώς με άτομα από άλλους πολιτισμούς;
3.2 Παρακαλώ δείξτε με ένα «Χ» στα κατάλληλα τετράγωνα, ποιους τύπους καταρτίσεων έχετε αναλάβει και η εκτίμησή σας της αποτελεσματικότητάς τους από την άποψη της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητάς σας.

Προγράμματα Μη διαθέσιμος Μη αποτε-λεσματικός Κάπως απο-τελεσματικός Πολύ αποτε-λεσματικός
Πρόσβαση σε υλικά σχετικά με πολιτισμό- (βιβλία, βίντεο, κ.λπ….)
Γεγονότα κατάρτισης σχετικά με τη διαπολιτισμική ικανότητα, ή κάποια πτυχή της
Γεγονότα κατάρτισης σε άλλα θέματα που περιλαμβάνουν ζητήματα διαπολιτισμικής ικανότητας
Επίβλεψη ομάδας / σεμινάρια που περιλαμβάνουν πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
Μεμονωμένη επίβλεψη που περιλαμβάνει πτυχές της διαπολιτισμικής ικανότητας
3.3 Παρακαλώ περιγράψτε την κατάρτιση στη διαπολιτισμική ικανότητα που έχετε βρεί χρήσιμη και δίνετε τους λόγους σας.
3.4 Τι νομίζετε ότι απαιτείται για να βελτιώσει την κατάρτιση διαπολιτισμικής ικανότητας;


en.gif
at.gif
be.gif
de.gif
ee.gif
gr.gif
fi.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License